Top Tags

बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी

मा.ना.श्री. छगनरावजी भुजबळ साहेबमंत्री-अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षणतथा पालकमंत्री – नाशिक जिल्हायांच्या मार्गदर्शनाखाली ◾ बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी ◾ मुख्यमंत्री…